Уикипедия:Сътрудничество

Тази страница систематизира сътрудничествата, които са установени с различни между български уикипедианци или потребителска група „Български уикимедианци“ и различни институции.

Проект Начало Край Кратко описание на дейностите Резултати
Уикипедия:Сътрудничество/Държавна агенция „Архиви“ ноември 2011 действащо Уикипедианци подписват споразумения с ДА „Архиви“ и на това основание получават безплатен достъп до ресурсите на ДА „Архиви“, дигитализират със своя техника документи и снимки, качват в Общомедия и илюстрират статии в българоезичната и други версии на Уикипедия Доклад по прогреса
Уикипедия:Сътрудничество/Софийски зоопарк декември 2011 април 2013 Беше написан и спечелен проект за финансиране от Фондация „Уикимедия“ (приключил април 2013) за поставяне на нови табелки в Зоопарка с илюстрации от Общомедия и QR кодове към статиите в Уикипедия; бяха написани (и продължават да се пишат при молба от Зоопарка) статии за представените в Зоопарка видове. Отчет на проекта
Уикипедия:Сътрудничество/Сдружение за дива природа „Балкани“ февруари 2015 - От СДП „Бълкани“ ще подадат информация за защитени видове в България за разширяване на статии за животни, растения и защитени местности (влажни зони); ще предоставят собствени снимки от фотокапани; ще им направим обучение как да допринасят за Уикипедия с текстово и илюстративно съдържание
Уикипедия:Сътрудничество/Нумизматично дружество „Филипопол“ март 2015 декември 2015 Предоставена за качване под свободния лиценз CC-BY 4.0 пълна колекция от 236 качествени снимки на 118 древни римски монети от 81 до 222 г.н.е. Отчет
Уикипедия:Сътрудничество/Природонаучен музей, Пловдив януари 2016 - Проект за поставяне на QR-кодове в Регионален природонаучен музей, Пловдив и разширяване на статии за експонираните животни в него.
Уикипедия:Сътрудничество/Ботевград септември 2017 май 2018 Проект за първия уикиград в България – създаване на нови и разширяване на вече създадени статии за обекти и личности в община Ботевград, фотографиране на обектите и цифровизиране на архивни материали, създаване на статии на други езици и поставяне на табели с QR-кодове на значими обекти. Портал:Ботевград