Уикипедия:Файлове/Прехвърляне на локални файлове в Общомедия

Имаме да се преборим с още само... 561 файла. :-D

Тази страница има за цел да предостави насоки, свързани с прекачването на локални картинки под свободен лиценз към общото хранилище на свободна мултимедийна информация Общомедия (Wikimedia Commons). Процедурата си има някои особености, с които е добре да се съобразяват всички потребители, които искат да помагат при прекачването на картинки в Общомедия. По-добре да става по-бавно и качествено, отколкото да претупваме...

Особености на локалните файловеРедактиране

Какво подлежи на прекачване?Редактиране

 • Картинки под свободен лиценз, при които потребителят качил картинката се е посочил за автор на картинката (в случай, че няма обосновано съмнение). Шаблоните в -self вариант или без параметър за авторство, но изрично заявено другаде на описателната страница авторство или при възможност за еднозначна идентификация между посоченото име и ъплоудъра.
 • Картинки под свободен лиценз, при които потребителят е посочил автора (различен от него самия), дата и източник, правещ възможна проверката на твърдението за лиценза. Например, снимка прекачена от geograph, imagesfrombulgaria или друг известен източник на свободни картинки.

За какво трябва да се внимава?Редактиране

Това че една картинка е качена под свободен лиценз не означава автоматично, че тя действително е под свободен лиценз. Често от неопитност хората са качвали чужди картинки под неверен лиценз или дори са посочвали себе си за автори. Например, сканирането на картинка не прави от сканьора автор на творбата. Трябва да се проверява и историята на описателната страница за по-съмнителните картинки или потребители и винаги когато е възможно да се провежда допитване до ъплоудъра.

 • Картинки под свободен лиценз, чието съдържание навежда на съмнение за коректността при избора на свободния лиценз, или на посочения автор. Например очевидно старинни снимки лицензирани като GFDL.
 • За всякакви {{PD-old}} или {{PD-art}} картинки, за които не е посочен автор, дата или източник. Една творба влиза в сферата на общественото достояние или когато нейният автор е известен и се знае годината на смъртта му и са минали 70+ години оттогава, или когато авторът не е известен, но се знае годината на първата публикация и са минали 70+ години оттогава. В някои случаи е възможно по косвен път да се възприеме, че картинката е в сферата на общественото достояние, в други случаи обаче, когато няма никаква информация за авторство, а датировката на творбата е например ~1920-та година не е възможно да се правят никакви допускания за годината на смъртта на фотографа.
 • Производни работи с посочен източник на творбата, на чиято основа е надграждано. Да се провери лиценза на творбата и съвместимостта му с посочения от автора на производната работа.
 • Картинки прекачени от Уикипедия на английски, руски, македонски литературен език и други. Особено ако не е посочен адреса на източника, или ако е посочен, но картинката е изтрита локално там. В такива случаи е редно да се проучи каква е причината за изтриването и ако е нарушение на авторски права или липса на съществена информация (автор, лиценз, източник), то това е основание за изтриване и тук. Трябва да се провери дали такива картинки междувременно не са били прекачени вече в Общомедия.
 • Картинки с много ниски резолюции, подобни на миникартинки от галерии, особено ако всичките ъплоуди на този потребител са коренно различни по качество, изпълнение, EXIF-данни (или изобщо без EXIF-данни), ако на беседата му вече му е правена забележка за НАП, или има изтрити поради НАП картинки и статии измежду приносите си.
 • Картинки, маркирани с някой от -self лицензите и посочен автор, различен от името, с което самият ъплоудър се е идентифицирал публично в други качени картинки, в редакциите си или потребителската си страница.
 • Картинки с източник Flickr. Често допускана грешка е, да се обявяват картинки оттам за public domain, понеже на страницата пише, че картинката е public. Това обаче не е информация за авторскоправния статут на картинката, а информация, че достъпът до нея е публичен. Самият лиценз е „скрит“ зад съответните символи, за които можете да прочетете повече в статията Криейтив Комънс. Картинките във Flickr се публикуват както под свободни (CC-BY, CC-BY-SA), така и под несвободни лицензи (CC-BY-ND, CC-BY-NC-ND, CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA). Неправомерно качените под неверен лиценз картинки от Flickr подлежат на изтриване.

Какво определено не подлежи на прекачване?Редактиране

 • Никакви картинки, които са с лиценз за честна употреба, или без значение какъв е лицензът съдържанието им отговаря на честна употреба (обложки на музикални носители, корици на книги, екранни кадри от телевизионни предавания и несвободен софтуер, търговски марки, емблеми и лога, пощенски марки, промоционални изображения.
 • Картинки с шаблон {{CopyrightedFreeUse}}, {{Attribution}}, някой от вариантите на CC-BY, CC-BY-SA или {{GFDL}}, но без посочен автор и източник на твърдението, че този автор е позволил употребата на тази картинка под тези условия. Всички тези лицензи изискват признание на автора и/или носителя на авторските права и без тази информация лицензите са невалидни.
 • Картинки с посочен източник, например сайт, в който не пише изрично, че съдържанието е под свободен лиценз. Възможно е на сайта изрично да пише, че всички авторски права са запазени или дори да не пише нищо за авторски права (тогава те по премълчаване също са запазени).
  • Ако за такива картинки пише, че се ползват в Уикипедия по силата на получено разрешение, но няма връзка към разрешението, те също не могат да се прекачват в Общомедия, поне до изясняване съдържанието на това разрешение.
  • Ако от полученото разрешение (молбата и отговора) не става ясно, че картинките принадлежат на този, който е бил молен за разрешение, ако не са му формулирани точно условията, под които се искат творбите му и той да е съгласен с тях, ако разрешението е дадено „(само) за Уикипедия“ или „(само) за информационни/образователни цели“, те също не могат да се прекачват в Общомедия. Варианти: (1) да се поиска повторно разрешението според изискванията, (2) да се потърси или създаде свободен заместител, или (3) картинката да се изтрие.
 • Картинки, които дори да са изрядни откъм авторски права, са извън обхвата на Общомедия, т.е. нямат необходимата енциклопедична и илюстративна стойност нито за Уикипедия, нито за някой от сродните ѝ проекти. (Това че дадена снимка не е използвана, не значи, че не е потенциално използваема!) Също така картинки, чието качество е твърде ниско, или в Общомедия има вече аналогични по съдържание, но много по-качествени изображения.
 • Картинки с шаблон {{PD-Italy}} (изхвърлен от употреба в Общомедия, след анализ на италианския закон за авторското право), {{мвнр}}, вижте съответните беседи.

Особености на лицензитеРедактиране

Право да определят лицензи имат оригиналните автори. Определянето на лиценз от името на някой друг, без негово знание и съгласие е нарушение на авторските му права.

По-подробно обяснение има в Уикипедия:Лицензи на картинки

Public domainРедактиране

Нищо не може да попадне в сферата на общественото достояние без причина. Моля внимателно подхождайте към картинки, маркирани с генеричния шаблон:PD и прекачвайте в Общомедия само с някой от по-конкретните му съответствия, в случай, че можете да се обосновете добре. В Общомедия генеричният шаблон също е излязъл от употреба.

CC-BY и CC-BY-SAРедактиране

CC-BY и CC-BY-SA са двата свободни лиценза в гарнитурата от шест Криейтив Комънс договори (останалите 4 са несвободни и нямат място в Уикипедия и Общомедия). КК-договорите подлежат на адаптиране към местното законодателство и съществуват в няколко версии: 1.0, 2.0, 2.5 и 3.0.

При прекачване на локални картинки лицензирани с някои от тези лицензи, трябва да се внимава:

 • да се спази точния лиценз (ако е било CC-BY да не се променя на CC-BY-SA и обратно).
 • да се спази точната версия и регионална адаптация при {{cc-by-2.5-bg}} или {{cc-by-sa-2.5-bg}} (често допускана грешка!).
 • със сигурност да се посочи автора, тъй като и двата лиценза съдържат клауза „признание“.

GFDLРедактиране

За разлика от КК-лицензите, които широко се ползват в блогосферата, познати са от сайтове за хостинг на изображения като Flickr и дори сайтовете на някои министерства лицензират съдържанието си с КК-лиценз, GFDL изглежда е доста по-слабо познат на масовия интернет потребител в България. Поради това посочването на лиценз GFDL в някои случаи е симптом за нарушение на авторски права: например очевидно старинна снимка с неправдоподобно посочен лиценз GFDL.

Параметър за автор в някои от шаблоните за лицензиРедактиране

Шаблоните, също като статиите, търпят промени и подобрения във времето. Поради своята особеност, че промените са разпростират автоматично върху голям брой други страници, викащи шаблона, добре е да се отчитат някои „подробности“ от еволюцията на локалните шаблони за лицензи, и по-специално добавянето впоследствие в някои от тях на параметър за автор.

До определен момент някои шаблони са реализирани без параметър за автор. Така качените до този момент, с тези шаблони, картинки към днешна дата изглеждат с неподпълнени всички данни и като потенциални нарушения на авторските права. За картинки, качени до съответните дати, моля, потърсете дали информацията за автора не е посочена другаде на описателната страница на картинката; дали всички ъплоуди на потребителя са подписани с едно и също име, с което той да се е идентифицирал публично на личната си страница и други обстоятелства, които правят възможно обоснованото отхвърляне на евентуална хипотеза за нарушение.

Съответните дати, в които са настъпили промените, са:

Съответствие между шаблоните за лицензи тук и в ОбщомедияРедактиране

Локален шаблон за лиценз Шаблон за лиценз в Общомедия Бележки
{{PD}} - Моля, не използвайте генеричния шаблон, в Общомедия той е излязъл от употреба, за повече информация вижте commons:Template:PD
{{PD-old}} {{PD-old}} Нужен е (1) източник и (2.1) дата на първа публикация при анонимен автор или (2.2) име на автора и известна година на смъртта му.
{{PD-old-70}} {{PD-old-70}} Нужен е (1) източник и (2.1) дата на първа публикация при анонимен автор или (2.2) име на автора и известна година на смъртта му.
{{PD-art}} {{PD-art}} Нужен е (1) източник и (2.1) дата на първа публикация при анонимен автор или (2.2) име на автора и известна година на смъртта му. Приложимо само за точни репродукции на двумерни творби (картини, икони).
{{PD-self}} {{PD-user-w|bg|Bulgarian Wikipedia|автор}} или

{{PD-user-bg|автор}}

Моля, не прекачвайте PD-self като PD-self! Тъй като прекачвайки ъплоудърът ставате вие, ако използвате шаблон PD-self все едно посочвате за автор себе си.
{{PD-user}} {{PD-user}} Вижте страницата в Общомедия за подробно упътване за употребата на този шаблон с параметри.
{{PD-анонимно}} {{Anonymous-EU}} Нужен е (1) източник и (2) дата на първа публикация.
{{PD-ineligible}} {{PD-ineligible}} Приложим за картинки, чието създаване не е резултат на творческа дейност.
{{Ifb}} {{Ifb-cc-by-2.5|име на фотографа|точен URL на източника}} Точен URL означава препратка към точната страница, откъдето е взета картинката: не галерията, не началната страница на сайта. Ако нямате тази информация по-добре оставете празен този параметър на шаблона.
{{GFDL}} {{GFDL}} Ако става въпрос за лична творба на ъплоудъра, вижте указанията за {{GFDL-self}} по-долу.
{{GFDL-self}} и {{GFDL-author}} {{GFDL-user-w|bg|Bulgarian Wikipedia|автор}} или
{{GFDL-user-bg|автор}}
Моля, не прекачвайте GFDL-self като GFDL-self! Тъй като прекачвайки ъплоудърът ставате вие, ако използвате шаблон GFDL-self все едно посочвате за автор себе си.
CC-BY и CC-BY-SA лицензи

Шаблони {{Cc-by}}, {{Cc-by-2.0}}, {{Cc-by-2.5}}, {{Cc-by-2.5-bg}}, {{Cc-by-sa}}, {{Cc-by-sa-2.0}}, {{Cc-by-sa-2.5}}, {{Cc-by-sa-2.5,2.0,1.0}}, {{Cc-by-sa-2.5-bg}} се използват в Общомедия по същия начин. Разширен вариант за ползването им с параметър за признение на авторството е шаблон self (вижте как се ползва).

Само при шаблони {{Cc-by-2.5-self}} и {{Cc-by-sa-2.5-self}} няма пряко съответствие и трябва да се използва съответно:

{{self|Cc-by-2.5|author=[[:bg:User:автор|автор]]}}

или

{{self|Cc-by-sa-2.5|author=[[:bg:User:автор|автор]]}}
Множествени лицензи

При множествени лицензи от вида GFDL + CC-BY-SA-{версия}, използвайте в Общомедия шаблона:

{{self|GFDL|CC-BY-SA-{версия}|author=[[:bg:User:автор|автор]]}}

Подготовка на прехвърлянетоРедактиране

Проверка дали картинката е вече прекачена
 • Ако копие на картинката, идентично по хеш-стойност, е качено в Общомедия, то в описателната страница страница на локалната картинка ще се съдържа съобщението:
  Следният файл се повтаря с този файл: ... в раздел „Препратки към файла“
 • Ако в Общомедия има картинка със същото име (което на гарантира идентично съдържание), то в описателната страница на локалната картинка ще се съдържа съобщението:
  Този файл се повтаря с друг файл от споделеното мултимедийно хранилище.
 • Може да се направи търсене в Общомедия - в категорийното дърво, с уикитърсачката или други услуги за търсене като Mayflower.
Сваляне на пълния размер на файла

Когато запазвате на компютъра си локална за БГ Уикипедия картинка, като подготовка за прекачване в Общомедия, внимавайте винаги да запазвате картинката в нейния пълен размер и резолюция. При по-големи картинки, това което виждате на описателните им страници е умалена версия (thumbnail), която да се събира на екрана.

Формуляр за качване в Общомедия

От април-май 2008 г. в Общомедия е въведен детайлен формуляр за качване, но неговата по-стара и по-кратка версия продължава да е достъпна. Единият вариант за цялостно връщане към стария формуляр чрез избор на това от личните настройки → Gadgets → Improved navigation → Use the old-style upload form layout. Другият вариант е избиране на тази настройка всеки път когато е необходимо, иначе придържане към детайлния формуляр.

Особености на файловете в ОбщомедияРедактиране

ЗаглавиеРедактиране

Препоръчително е заглавието на картинката да е изписано на латиница и да не съдържа някакви по-специални символи. Това разбира се не значи, че се поощрява шльокавицата в заглавията. Добър вариант е да се ползва английски за създаване на достатъчно описателно и уникално заглавие, в случай, че локалната картинка вече си няма точно такова.

Не се препоръчва в Общомедия да се качват картинки под служебните имена, с които боравят фотокамерите и скенерите: ако картинка е била качена под такова име в БГ Уикипедия, тази недомислица не би трябвало да се разпространява и към Общомедия; а сега е моментът да бъде поправена.

Идея: Когато картинката изобразява някоя забележителност, която е чест обект на снимки в Уикипедия и Общомедия (например храм-паметник Александър Невски, връх Мусала, Асенова крепост...) може да се окаже, че най-генеричните заглавия са вече заети или се различават с точност до малки/главни букви. В такива случаи добър вариант е и в заглавието на картинката да се указва датата или автора му и така по уникален за системата начин да се идентифицират различните картинки по една тема.

Раздел „Summary“Редактиране

В раздел „Summary“ (или „Описание“) има за попълване шаблон Information със следните параметри:

 • Description Моля, предоставяйте достатъчно подробни описания на картинките си, по възможност и на български, и на английски, и на други езици, които владеете. Описанията и заглавията значително улесняват намираемостта на файловете при търсене с уикитърсачката. За да разграничите описанията на отделните езици, ползвайте езиковите шаблони {{bg| Параметър: Описание }}, {{en| Parameter : Description }} и т.н.
 • Source При прекачване от БГ Уикипедия този параметър трябва да съдържа текст от вида "Transferred from Bulgarian Wikipedia: [[:bg:Image:Image-filename.ext]]" Ако прекачваната картинка е обществено достояние от друг източник, може да се пропусне информацията, че първо е била качена в БГ Уикипедия, но задължително трябва да се посочи източника откъдето е взета.
 • Date Дата на създаване и дата на оригинално качване в БГ Уикипедия
 • Author Посочване на автора; ако е уикипедианец от БГ Уикипедия, сложете връзка към потребителската му страница тук, става с междууики от вида: [[:bg:User:Username|Username]]
 • Permission Трябва да съвпада със съдържанието на раздел „Licensing“, евентуални допълнителни пояснителни бележки.
 • Other versions Други версии, модификации на тази творба, или оригиналът, от който тази е създадена като производна версия

Раздел „Licensing“Редактиране

Избор на лиценз в съответствие с локално посочения. Задължително се подпълва. Картинки без лиценз подлежат на изтриване в едноседмичен срок.

Раздел „Original upload log“Редактиране

Генерира се с Commons Helper; понякога може да се пропусне, но се счита за добре винаги да присъства. Представлява своеобразно отражение на оригиналния ъплоуд, задължително трябва да съдържа връзка към локалната картинка. Тя впоследствие ще бъде изтрита, но винаги при нужда за проверка на оригиналната история на качването може да се направи справка от администратор и дори да се възстанови - както описателната страница, така и самия файл.

КатегоризацияРедактиране

За разлика от БГ Уикипедия, която поддържа развита в дълбочина категоризация на статиите и минимална категоризация на картинките (само по лиценз), в Общомедия категоризацията на картинките е много силно развито. Моля, категоризирайте картинките, които качвате, дори и в сравнително общи категории.

Инструменти в помощ на прекачването и локалното изтриванеРедактиране

 • LUM - Local upload marker - избираема през настройките джаджа; без да има нужда да се щраква на картинка, може да се разбере дали е локална или от общомедия. Но локално качените картинки в алтернативния текст, който се появява при поставяне на мишката мърху картинката (само поставяне, не щракане), започва с думата LOCAL.
 • Commons Helper - генератор на описания и категории при прекачвания на картинки. Върши доста добра работа, но има проблем с кирилица в заглавието, и не винаги добре се справя с превръщането на шаблона за лиценз.
 • File upload bot (Magnus Manske) - бот за директни прекачвания на картинки. Има проблем с кирилицата не само в заглавието, но и в съдържанието на локалната описателна страница, остава в описателната страница в Общомедия досаден шаблон и маймуни, ако е имало кирилица. Прекачването става много бързо, но след него почти винаги трябва да се чисти.
 • Commons Clash - открива дубликати по заглавие, като информира дали са и дубликати по хеш стойност (т.е . идентични картинки), както и дали са качени локално и в Общомедия от един и същ или различни потребители

Стъпки след прекачванетоРедактиране

За неадминистратори

След като направите качването в Общомедия, отворете описателната страница на изображението тук и отбележете, че то вече може да бъде изтрито, като използвате шаблон {{NowCommons}}, който съществува в две разновидности: с и без параметър. Използвайте шаблона

 • {{NowCommons}} без параметър, ако изображението е качено в Общомедия под същото име, или
 • {{NowCommons|ново-име}}, ако сте решили междувременно да промените името на файла на по-подходящо.

Във втория случай, ако не ви мързи много, направете замяната на файловото име в статиите, които евентуално го съдържат. Тази информация ще разберете от раздел „Препратки към файла“ в описателната страница на локалния файл. Там ще е съдържа съобщението: Следната страница сочи към файла: ...

За администратори

Преди да изтриете картинка винаги проверявайте за две неща:

 1. Коректно ли е пренесена информацията от локалното копие на файла в прекаченото копие? Проверявайте за:
  • Някой от служебните шаблони като BotMoveToCommons, Template:No source since, Template:No license, и други шаблони за проблем. Възможно е да са поставени, ако съответната информация е била пропусната при ръчно прекачване
  • Кирилица и маймуница (при прекачвания с бота File Upload Bot кирилицата винаги се омазва)
  • Съвпадение на лицензи и версии (може да се сгреши при прекачванията и с бот, и на ръка)
  • Признание на авторството (понякога файловете се подписват и с лично име, не само с потребителско, тази ниформация може да е пропусната при ръчно прекачване, или да се загуби при прекачване с бот)
  • Наличие / коректност на категории
 2. Необходимо ли е да се правят редакции по страници?
  • Ако файлът е прекачен под същото име спокойно можете да го изтриете. Ако е прекачен под друго име и то не е актуализирано в статиите, които използват файла, това трябва да се направи, преди файлът да се изтрие.

При самото изтриване, е добре в резюмето да се посочи причината (прекачване в Общомедия), както и кое е новото име, под което файлът може да бъде открит там (ако се различава от локалното).