Уикипедия:Химическа инфокутия

Тази страница представя няколко „химически инфокутии“ за представяне на данни за свойствата на химическите съединения в стандартизиран вид. Те са предназначени да бъдат използвани в статии за химически вещества.

Внимание!

редактиране

Тези таблици са съставени от експерти в областта на химическите науки, както и от любители и по-малко знаещи минувачи. Въпреки че те са проектирани добре и вършат добра работа при представяне на необходимите химически данни, точността на информацията, която съдържат, не може да бъде гарантирана. Това се отнася и за информацията в раздела "Опасности", който е включен само за справка. Когато работите с химикали винаги вземайте необходимите мерки за безопасност, определени в други „сигурни“ източници на информация, особено указанията, предоставени от производителя и/или съответна правителствена институция.

Всички данни в тези таблици се дават за материали в тяхното стандартно състояние, което по дефиниция е при 25°C и 100 kPa. Ако са дадени стойности за други условия, това трябва да се обяви явно.

Инфокутия

редактиране

{{химкутия}} кутията е подходяща за всички химически съединения и вещества, например солна киселина. Тя се препоръчва навсякъде, където е уместно посочването на подробни данни, например с много широко разпространени вещества и за страници с високо качество. Препоръчва се използването ѝ навсякъде. Тъй като не е трудно да се включат всички данни, някои данни могат да се поставят на допълнителни страници с данни, свързани към тази таблица. Това са например термодинамични и спектрални данни.

Как да използваме тези таблици

редактиране

Тези шаблони са за създаване на нови инфокутии на страници, които нямат още инфокутия. Следните стъпки показват как да се използват.

1. Редактирайте статията, в която искате да поставите инфокутията
2. Изкопирайте и залепете шаблона {{subst:химкутия}} най-отгоре.
3. Съхранете страницата. Сега текстът на шаблона е заменен от съдържанието на инфокутията.
4. Редактирайте отново, като попълните инфокутията

Ако има инфокутия с остарял формат на страницата, можете да преместите всички необходими данни в новата таблица и да изтриете старата.

Вижте също

редактиране

-->