Уикипедия:IPA за френски

Произнасянето на френските думи е дадено в Уикипедия с Международната фонетична азбука, като е използвана следната транскрипция, която не е специфична за всеки френски диалект. За пълно описание на МФА виж Уикипедия:IPA, където са включени звуци, които не са налични във френския език.

Френският език няма ударение на лексикално равнище, така че ударението не би трябвало да се използва при транскрибиране на френските думи.

Съгласни
  IPA   Примери
b beau
d doux
f fête
ɡ gain, guerre
ɥ huit
j fief, fille
k queue, cabas
l loup
m mou
n nous
ɲ agneau
ŋ parking
p passé
ʁ[1] roue
s sœur, hausse, garçon
ʃ chou
t tout
v vous
w oui
z zain, hase
ʒ joue, geai
Гласни
  IPA   Примери
Орални
a patte
ɑ[2] pâte, glas
e clé, chez, aller
ɛ faite, est
ɛː[3] fête, mtre
ə[4] repeser
i si, île, y
œ sœur, jeune
ø ceux, jne
o sot, haut, oiseau, hôtel
ɔ sort, bonne
u sous
y tu, sûr
Назални
ɑ̃ sans, vent
ɛ̃ saint, chien
œ̃[5] brun
ɔ son
Други символи
IPA Значение
. Силабическо ударение (използва се рядко)
Лиезон: няма крайна съгласна, която се произнася пред следваща гласна във фразата
ˈ ударение, което обикновено пада на последната произносима сричка във фразата
  1. Във френски произношението на тази съгласна варира от регион на регион, въпреки че по принцип това е увуларна съгласна, по-специално във Северна Франция; по-често се произнася като звучна увуларна фрикативна съгласнаa [ʁ] и като увуларна вибрантна съгласна [ʀ]
  2. често се заменя с [a]
  3. често се заменя с [ɛ];рядко се сред по-младите носители на езика
  4. Във френския, /ə/ се произнася с леко закръглени устни; понякога се учленява като по-предна гласна и може фонетично да се припокрие с произношението на гласните в sœur.
  5. често се заменя с [ɛ̃]