Маркет (улица в Сан Франциско)

Улица „Маркет“ (на английски: Market Street; в превод: улица „Пазарна) е основна улица и пътна артерия в град Сан Франциско, Калифорния. Ул. „Маркет“ започва от района на Ембаркадеро пред Сградата на Пристанището на Сан Франциско в североизточния край на града и върви в посока югозапад през даунтауна на Сан Франциско минавайки покрай Сивик сентър и Кастро до пресечката на „Корбет“ авеню (Corbett Avenue) в квартала „Туийн Пийкс“.

Трамвай на МЮНИ по ул. „Маркет“ в началото на улицата до Сградата на Пристанището на Сан Франциско
Ул. „Маркет“ (ярко осветена) през нощта поглед от квартала „Туийн Пийкс“
Сграда на ул. „Маркет“

По ул. „Маркет“ има много магазини. Улицата има известна прилика с „Витошка“ в София. На и под ул. „Маркет“ спират много от линиите на МЮНИ, а метрото БАРТ също има няколко метростанции под нея.