Тази статия е за философското течение. За християнската деноминация вижте Универсализъм (християнство).

В понятието Универсализъм попадат философски, антропологични, културни, етнически и политически теории, които не са ексклузивни, а претендират и изискват валидност за цялото човечество.

Универсализмът е също така инструмент за оправдаване на културната доминантност на западната цивилизация в ново време, т.е. от великите географски открития насам. Основава се на античното римско наследство.

Терминът произлиза от латински и означава „всеобщ“.

Вижте също

редактиране