Университетско издателство „Паисий Хилендарски“

българско университетско книгоиздателство

Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ е българско университетско книгоиздателство, създадено през 1990 г. като звено на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Издателството притежава издателски идентификатор № 423 от Националната агенция за международен стандартен книжен номер.

Предмет на дейност на издателството е подготовката и издаването на научна, научнопопулярна, учебна, учебно-помощна литература, научни списания и годишници.

Първият директор на издателството е Емил Стоянов.[1]

БележкиРедактиране