Уралски тюркски езици

Уралски тюркски езици
Разпространение Източна Европа и Централна Азия
Говорени от 2 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж