Уран-238 (238U) е най-често срещаният в природата изотоп на урана. За разлика от уран-235, уран-238 е много по-стабилен изотоп – има период на полуразпад от 1,41 × 1017 секунди (4,46 × 109 години, или 4,46 милиарда години) и е много по-слабо радиоактивен.

Обедненият уран се състои предимно от 238U и е отпадъчен продукт при производството на обогатен уран.

Вижте също Редактиране

  1. amdc.in2p3.fr. Посетен на 1 март 2017 г.