Учение и завети (Doctrine and Covenants) е една от свещените писания на мормонизма.

Съществува в няколко версии. Двете главни версии са тази на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и тази на Реорганизираната църква на Исус Христос на светиите от последните дни.

Главната разлика между двете версии е втова, че във версията на по-голямата мормонска църква след смъртта на Джозеф Смит почти не са добавени части, докато във версията на по-малката мормонска църква свещеното писание последователно се допълва с всички изказвания на актуалния ръководител на църквата, смятани за пророчества. Също така има разлика по отношение на въпроса кои изказвания на Джозеф Смит са пророчества и кои не са.

Съдържание – версия на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни редактиране

  • 135 – За мъченичеството на Джозеф Смит
  • 136 – Пророчетво на Бригъм Янг
  • 138 – Пророчество на Джозеф Ф. Смит
  • Втора официална декларация – За премахването на дискриминацията срещу негрите в църквата (1978 г.)

Съдържание – версия на Реорганизираната църква на Исус Христос на светиите от последните дни редактиране

  • 114–131 – Пророчества на Джозеф Смит III
  • 132–138 – Пророчества на Фредрик М. Смит
  • 139–144 – Пророчества на Израел А. Смит
  • 145–152 – Пророчества на У. Уолъс Смит
  • 153–160 – Пророчества на Уолъс Б. Смит
  • 161–162 – Пророчества на У. Грант Макмъри

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране