Уикипедия:Категориен майстор

(пренасочване от У:КМ)
Първоначалният екран на инструмента. Примерът е даден с Категория:Картинки обществено достояние

Категорийният майстор (CategoryMaster) е джаджа, която позволява преместването на съществуваща категория в Уикипедия, като заедно с това и прекатегоризира всички страници, файлове и подкатегории, които се намират в нея, заедно с техните беседи. Историята на старата категория се запазва, като преместването чрез инструмента се отбелязва като нова редакция. Запазването едновременно и на старата категория не е възможно.

Джаджата е достъпна за автопатрульори и може да се включи през настройките.

При прекатегоризирането между отделните редакции се поставя изкуствено времево ограничение от три секунди. Пример: Ако премествате категория с 20 страници, прекатегоризирането на тези 20 страници ще трае най-малко 60 секунди.

Действие редактиране

 
Категорийният майстор по време на прехвърляне на категория.

При натискането на бутон „Преместване на категория“, на екрана се отваря нов прозорец с 3 полета за попълване.

  • Текуща категория

По подразбиране в това поле е показана категорията, която искате да преместите. Ако сте отворили по погрешка прозореца на статия, то името след Категория: в полето ще е празно. При опит за въвеждане на погрешно име, се изписва автоматичното съобщение Категория:.......... не съществува. в различен цвят. При правилно задаване на името на категорията, която искате да преместите, отдолу се появява информация с броя на включените в нея подкатегории и статии.

  • Нова категория

Въведете името на желаната от Вас категория, може да бъде и чрез copy/ paste. Това може да е нова, все още липсваща (тогава автоматичното съобщение ще е Категория:.......... не съществува.) или вече съшествуваща категория (съответното съобщение е в зависимост от това, какво има в нея, но най-пълно изглежда така: Категория:....... съдържа ... подкатегории, ...файла,... страници.).

  • Причина за преместването

Моля, посочете кратко резюме на причината за преместването на категорията — грешно име, категория на чужд език, по-добро разграничаване от друга съшествуваща категория, по-точно име или др. Опцията не е задължителна.

При правилно задаване на изходното и целевото име на категориите, лентата на намиращия се по-долу бутон „Преместване“ се променя на зелен цвят, в противен случай остава в сив. При кликването на бутона, отдолу се появява нова лента с прогреса на прехвърлянето (имайте предвид, че големи категории с много статии може да се прехвърлят продължително време).

Отдолу следва номерирано изброяване на подкатегориите и статиите, по азбучен ред. Първо винаги се прехвърля категорията, а след това статиите в нея — желателно е добре да обмислите редакцията си, тъй като едно прекъсване може да доведе до положението непрехвърлените статии да останат без категория.

Докато скриптът работи по отделните заявки, те са отбелязани със знака   (клас loading от Common.css), а когато заявката е обработена, тя се отбелязва със знака  . При завършване на действието, отдолу се появява бяла лента с надпис „Готово“. Диалоговият прозорец вече може да бъде затворен — преместването е завършено успешно.

Докладвайте забелязани грешки при работата с категорийния майстор в беседата към скрипта.

Вижте също редактиране