Фадия (Fadia) е първата съпруга на римския триумвир Марк Антоний.

Фадия e дъщеря на освободения Квинт Фадий Гал. Тя ражда на Антоний няколко деца. Нищо не е известно за нея или децата ѝ. Цицерон е единствения римски източник, който споменява за тази жена.

След нея Марк Антоний се жени за Антония Хибрида Младша.

ИзточнициРедактиране

  • Secondo Servio ad Ecl. 10,1 e Anononimo de viris illustribus 82, 2 era stata l’amante di Cornelio Gallo che la cantò col nome di Licoride; sulla figura di Citeride si veda W.KROLL, s.v. Kytheris, 2, RE XII 1(1924), coll.218-219
  • Federico Piscopo: "Studio prosopografico sulla gens Antonia", tesi di laurea.
  • Цицерон, Philippische Reden 2, 3; 3, 17; 13, 23; Epistulae ad Atticum 16, 11, 1.