Факултет по хуманитарни науки (Шуменски университет)

Факултетът по хуманитарни науки е един от двата най-стари факултета в Шуменския университет. Образуван е през 1971 г., едновременно със създаването на университета. Предлага обучение на бакалаври, магистри и докторанти в направленията: „Филология“, „История и археология“, „Религия и теология“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогика на обучението“. Намира се в Корпус 1 на ШУ, разположен на улица „Университетска“ № 115. От 2016 г. декан на факултета е проф. д–р Веселин Божков Панайотов.[1][2]

Факултет по хуманитарни науки
Shuni.JPG
Централната сграда на университета през 2008 г., където е разположен факултета.
Основаване 1971 г.;
преди 50 години
 (1971)
ВУЗ Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Местоположение ул. „Университетска“ 115, Шумен, България
Декан Проф. д–р Веселин Божков Панайотов
(от 2016 г.)[1][2]
Map of Shumen.png
43.28° с. ш. 26.9477° и. д.
Местоположение в Шумен.

РъководствоРедактиране

 • Декан: проф. д-р Веселин Божков Панайотов
 • Заместник–декани, по:
  • Научноизследователска, художествено-творческа и международна дейност: доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
  • Акредитацията и качеството на обучението: доц. д-р Тодор Райчев Тодоров
  • Учебната дейност и кандидатстудентската кампания: доц. д-р Стефан Маринов Минков

КатедриРедактиране

СпециалностиРедактиране

Специалности публикувани в официалния уебсайт на Шуменския университет (8 юни 2019 г.):

Бакалавърски специалности
 • История и география
 • Педагогика на обучението по български език и история
 • Педагогика на обучението по български език и руски език
 • Педагогика на обучението по история и английски език
 • Педагогика на обучението по история и география
 • Английска филология
 • Българистика и медии
 • Българска филология
 • Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване
 • Приложна германистика
 • Приложна лингвистика – Английски език и немски език
 • Приложна лингвистика – Английски език и руски език
 • Приложна лингвистика – Руски език и турски език
 • Приложна лингвистика – Турски език и немски език
 • Приложна лингвистика – Турски език и руски език
 • Руска филология
 • Руска филология и социална работа
 • Руска филология и туризъм
 • Руска филология с бизнес комуникация
 • Турска филология
 • Турска филология с бизнес комуникация
 • Археология
 • История
 • Теология
 • Връзки с обществеността
 • Журналистика
 • Журналистика и реклама
Магистърски програми
 • Педагогика на обучението по история и география – магистърска програма Краезнание
 • Педагогика на обучението по чужд език – магистърска програма Чуждоезиково обучение (английски език)
 • Английска филология – магистърска програма Англицистика и масови комуникации
 • Английска филология – магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса
 • Английска филология – магистърска програма Лингвистика и превод
 • Българска филология – магистърска програма Лингвистика и библиотечно-информационни дейности
 • Българска филология – магистърска програма Лингвистика и масови комуникации
 • Българска филология – магистърска програма Редакторство и коректорство
 • Българска филология – магистърска програма Семиотика на културата
 • Немска филология – магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса
 • Немска филология – магистърска програма Лингвистика и превод
 • Руска филология – магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса
 • Руска филология – магистърска програма Лингвистика и превод
 • Турска филология – магистърска програма Балканистика
 • Турска филология – магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса
 • Турска филология – магистърска програма Лингвистика и превод
 • Археология – магистърска програма Археология
 • Археология – магистърска програма Културно-историческо наследство и туризъм
 • История – магистърска програма История на Югоизточна Европа
 • История – магистърска програма Културно-историческо наследство и туризъм
 • Теология – магистърска програма Теология
 • Връзки с обществеността – магистърска програма PR – сценични изкуства
 • Връзки с обществеността – магистърска програма PR в публичната администрация
 • Връзки с обществеността – магистърска програма Фотография и реклама
 • Журналистика – магистърска програма Журналистика
 • Журналистика – магистърска програма Фотография и реклама

Докторски програмиРедактиране

 • История и теория на литературата
 • Българска литература
 • Руска литература
 • Български език
 • Славянски езици
 • Германски езици
 • Теология
 • Методика на обучението по български език
 • Методика на обучението по литература
 • Журналистика
 • История на България
 • Средновековна обща история
 • Археология

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране