Факултет „Автоматика“

Факултет „Автоматика“ е основно звено в Техническия университет в София.

Структурата му включва 5 катедри:

  • „Автоматизация на електрозадвижванията“
  • „Автоматизация на непрекъснатите производства“
  • „Електроизмервателна техника“
  • „Системи и управление“
  • „Теоретична електротехника“

Факултетът обучава кадри по специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ с профили „Биоелектроинженерство“, „Робототехнически системи“, „Системи и управление“, „Информационна измервателна техника“, „Електрозадвижване и автоматизация на машини“, „Индустриална управляваща техника“.

Външни препраткиРедактиране