Федерация на анархо-комунистите в България

Федерация на анархо-комунистите в България е организация основана от представителите на анархисткото движение в България през 1920-те години.

Целта на съществуването на федерацията е синхронизиране на усилията на анархистите в страната. Въпреки че е била легална в много кратък период от съществуването си, организацията провежда редовни конгреси, издава печатни издания и др. Функциониранети ѝ винаги е било затруднено поради диктаторските режими в страната, докато няколко години след установяването на властта на БКП тя е практически унищожена.

Федерацията е възстановена под името Федерация на анархистите в България (ФАБ) в началото на 1990-те.

Видни деятелиРедактиране