Фелинологията е наука изучаваща котките.

През 1999 г. е регистрирана Българска федерация по фелинология, от 2002 г. пререгистрирана като Национална федерация по фелинология (НФФе).[1]

Някои международни фелинологически оганизации са:

  • FIFe – Federation International Feline
  • WCF – World Cat Federation
  • CFA – the Cat Fanciers Association
  • CFF – the Cat Fanciers Federation
  • TICA – the International Cat Association

  1. Национална федерация по фелинология. // Посетен на 6 януари 2008.