Физиология на растенията

Физиологията на растенията е дял от биологията, който се занимава с физиологичната организация на растителната клетка, растителния орган и цялото растение.

Науката изследва:

Вижте също редактиране