Филелинизмът (букв. обич към гърците и гръцката култура) е социално течение в Европа, възникнало след края на наполеоновите войни и под политическото влияние на т.нар. източен въпрос. Сред предпоставките за възникването на филелинизма е достигналият по това време свой апогей интелектуален романтизъм. [1]

Филелинизмът намира своя историческа опора сред древните римляни, които били прелъстени от античния елинизъм.

Филелинизмът и неговите последователи играят решаваща роля за успеха на т.нар. гръцка война за независимост.

Сред видните филелинисти са лорд Байрон и Ричоти Гарибалди.

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране