Филиал „Любен Каравелов“ (ПУ)

Вижте пояснителната страница за други значения на Каравелов(а).

Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна България и заема второ място в последното рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в страната.

Филиал „Любен Каравелов“
на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“
Основан1960
Видфилиал
ДиректорПроф. д-р Илиана Велчева
Преподаватели31
Студенти800
МестоположениеКърджали, България
Сайтwww.uni-kardzhali.com
41.6431° с. ш. 25.3748° и. д.
Местоположение в България Област Кърджали

Филиалът има 53-годишна история, от които 35 години като полувисш институт и 18 години като филиал на Пловдивския университет. Той е приемник на основания през 1961 г. Полувисш педагогически институт „Любен Каравелов“. Преобразуван е с Постановление № 90 на Министерския съвет от 23.04.1996 г.

Образователната политика на Филиала е синхронизирана с целите, задачите и потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. Мисията му е свързана с повишаване на образователния, научния и духовния потенциал на населението в Източните Родопи чрез подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в определени професионални направления. Днес усилията на целия академичен състав са насочени към утвърждаване на Филиала като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области, конкурентно участие на пазара на труда.

Студенти

редактиране

Във Филиал „Любен Каравелов“ се подготвят в редовна форма на обучение над 800 студенти в 7 бакалавърски програми от 5 професионални направления. Обучават ги висококвалифицирани местни преподаватели, а така също от ПУ „Паисий Хилендарски“ и от други висши училища.

Преподаватели

редактиране

Общата численост на преподавателския състав на основен трудов договор е 31 щатни преподаватели, от които: 8 доценти, 7 главни асистенти – доктори, 15 главни асистенти и 1 асистент.

Специалности

редактиране

Във Филиал „Любен Каравелов“ се осъществяваше обучение на студенти в следните професионални направления и специалности:

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА:
 1. Начална училищна педагогика и чужд език
 2. Предучилищна педагогика и чужд език
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО:
 1. Български език и английски език
 2. Български език и история
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ:
 1. Стопанско управление
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.9. ТУРИЗЪМ:
 1. Туризъм
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ:
 1. Екология и опазване на околната среда / Биология и опазване на околната среда 

Акредитация

редактиране

Филиалът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните  професионални направления.

Външни препратки

редактиране