Тема Филипопол е византийска военноадминистративна единица в българските земи по време на византийската власт.

Византийските теми на Балканския полуостров през 1045 година

Обхваща Северна Тракия. Неин главен град е Филипопол.

Включена е в границите на България отново по времето на цар Калоян.