Фолклорът на САЩ (наричан от жителите им American folklore, американски фолклор) е фолклорната традиция, която се развива в там след пристигането на европейски заселници, тоест 16 век. Въпреки че той съдържа и заемки от традицията на местните жители - индианците, американският фолклор е различен от този на която и да е общност от местни обитатели. Той се отнася основно до емигрантите и до новата земя, която те намират за завладяваща.

Фолклорни герои Редактиране

По-скоро митични Редактиране

По-скоро реални Редактиране

Жени Редактиране

Индианци Редактиране