Форщагът е част от стоящия такелаж на ветроходен кораб и представлява укрепващо мачтата въже, опънато от върха на мачтата (топа) до носа на плавателния съд.

Диаграма на ветроходна лодка. Форщагът е отбелязан с номер 16.

Вижте същоРедактиране