Фослиите или Фолиите (gens Foslia; Foslii; Folii) са патрицианска фамилия от Древен Рим през 5 и 4 век пр.н.е. Те имат когномен Flaccinator.

Известни от фамилията са: