Фосфат

(пренасочване от Фосфати)
Фосфатният естер се нарича трифенилфосфат.

Фосфатите са съединения на фосфора с обща химична формула PO43-. Формално погледнато, това е всяка сол на фосфорна оксокиселина. Обикновено се отнася за солите на орто-фосфорната киселина Н3РО4.