Фритигерн (Fritigern, Fritigernus, на готски: Frithugarnis; * първата половина на 4 век, † ок. 382) е тервингски (вестготски) съдия и военен. Той е ариански християнин и противник на Атанарих (водач на тервингите).

Фритигерн
вожд на вестготите
Роден
4-ти век
Починал
около 380 г.

Религия Арианство

БиографияРедактиране

Вестготите, наричани по това време тервинги, живеят от края на 3 век в Дакия извън Римската империя. След разгрома на Готската държава на Дунав от хуните през 376 г., Фритигерн отвежда вестготите към левия бряг на Дунав, готови при опасност да преминат на римските територия.

През есента на 376 г. Фритигерн води множество тервинги в Римската империя. С жени и деца (общо около 40 000 души, 8000 от които войници) те преминават Дунав при Дуросторум (сега Силистра). Император Валент дава разрешение на вестготите да се заселят в диоцеза Тракия. Поради лошото снабдяване на готите от римляните, готите започват въстание.

Фритигерн побеждава Валент на 9 август 378 г. в битката при Адрианопол, при която една част от римската армия на изток е унищожена. Скоро след това се стига до битки с римляните под Теодосий I. Той сключва договор с готите през 382 г. (foedus), при който името на Фритигерн не се споменава. Предполага се, че е умрял или не играе вече роля.