Функционно пространство

В математиката, под функционно пространство се разбира множество от функции от даден вид, които изобразяват множеството X в множеството Y. Нарича се пространство, понеже в много приложения има свойство на топологично пространство или на линейно пространство или и на двете.

ПримериРедактиране

Функционните пространства се срещат често в математиката.

  • в теория на множествата, степента на булеан на множеството X може да се приравни с множеството на всички функции от X в множеството {0,1};, и да се обозначи с 2X. По-общо обозначение за множеството от функциите XY е YX.

Функционален анализРедактиране

Функционалният анализ е изцяло основан на търсенето на начини за преобразуването и изследването на функционни пространства (топологични линейни пространства) с методи, които се използват за крайно-мерни нормирани линейни пространства.

Вижте същоРедактиране