Функциите „скобки“ или функционални скобки са математически функции, с които се обозначават най-близките цели числа до дадено число или дробната му част.
С долни скобки или средни скобки се обозначава най-голямото цяло число, което не надвишава (тоест е по-малко от или равно на) .[1] Обратно, горните скобки обозначават най-малкото цяло число, което е по-голямо от или равно на .
С големи скобки се обозначава дробната част на . Във всички случаи е реално число.

Графика на функциите x и x.

Долни скобки

редактиране

Функцията „долни скобки“ (подови скобки, на английски: floorпод) или средни скобки е функция, която се обозначава с   или  . Често в програмирането   се ползва вместо писмените обозначения.[2]

Функцията е дефинирана по следния начин:

За едно реално число  ,   е най-голямото цяло число, което е по-малко или равно на  .

или

 

Обозначението   е изобретено от Карл Фридрих Гаус.[3]

Примери:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Свойства

редактиране

1. За всяко цяло число   ⇒  .

2. Вярно е и обратното: Ако  , то   е цяло.

3. За произволни реални числа   и   e изпълнено  .

4. За произволни реални числа   и   цялата част на сбора

 .

5. За произволно реално   и цяло  , следва  .

Горни скобки

редактиране

Функцията „горни скобки“ (също изписана като ceiling) е дефинирана така:

За едно реално число  ,   е най-малкото цяло число, което е по-голямо или равно на  ,

или

 .

На български език индивидуални имена за горната скобка не са често срещани; в тази статия се ползва горни скобки с обратното име долни скобки, по подобен начин както   и   са обратни, означавайки буквално под и таван. Имената най-вероятно идват от действието на функциите: те са като горната и долната граница на цялата част на  .

Примерни стойности на   и   са:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Дробна част

редактиране

Дробната част   на реалното число   е разликата между числото и цялата му част:[1]

 ,

или  .

От определението за дробна част следва, че  .

Примери:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Понякога   се ползва само да означава частта на  , която е след десетичната запетая. Тогава последната примерна стойност е  .

Източници

редактиране
 1. а б Скобка хикс [x какво значи?], matematika.bg.
 2. ((en)) developer.mozilla.org
 3. Lemmermeyer, страници 10, 23.