Функциите скобка са математически функции. При долната скобка (обозначена с или ), стойността на е равна на най-голямото цяло число, което не надвишава (тоест е по-малко от или равно на) .[1] По подобен начин работи горната скобка (обозначена с ), която за реално число е равна на най-малкото число което е по-голяма или равно на . Тези две функции се дефинират по обратни начини.

Графика на функциите x и x.

Долна скобкаРедактиране

Функцията (долна) скобка (или floor) е функция, която се обозначава с  или  . Най-често в програмиране,  се ползва вместо писмените обозначения.[2]

Дефинирана е по следния начин:

За едно реално число  ,   е най-голямото цяло число, което е по-малко или равно на  .

или

 

Карл Фридрих Гаус изизобрети обозначението  .[3]

Като примери се дават:

 •  
 •  
 •  
 •  

Горна скобкаРедактиране

Функцията горна скобка (също изписана като ceiling) е дефинирана така:

За едно реално число  ,   е най-малкото цяло число, което е по-голямо или равно на  .

или

 

На български, индивидуални имена за горната скобка не са често срещани; в тази статия се ползва горна скобка с обратното име долна скобка, по подобен начин както  и  са обратни, означавайки буквално под и таван. Имената най-вероятно идват от отговорите на функциите: те са като горната и долната граница на цялата част на  .

Примерни стойностти на   и   са:

 •  
 •  
 •  
 •  

Дробна частРедактиране

Дробната част   на   е най-често дефинирана така:

 

Това е равностойно на:

 [1]

Тогава също важи следното:

 .

Примери са:

 •  
 •  
 •  
 •  

Но понякога,   се ползва само да означава частта на  , коете е след десетичната запетая. Тогава, последната примерна стойност е такава:

 

ИзточнициРедактиране

 1. а б www.matematika.bg
 2. ((en)) developer.mozilla.org
 3. Lemmermeyer, страници 10, 23.