Фура̀жи (или „фуражни продукти“) означава всяко вещество или продукт, включително добавки, изцяло или частично преработени или непреработени, които са предназначени за хранене на животни през устата. [1] [2]

Традиционно в селското стопанство фураж се нарича храната, предназначена за хранене на селскостопански животни, като крави, овце, кокошки, свине и други. Основната част от фуража се произвежда от растения, а има и фураж с животински произход.

Фуражни култури

редактиране

Едногодишни фуражни култури:

Многогодишни фуражни култури:

Източници

редактиране