Фуфиите (Fufii) са плебейска фамилия от gens Фуфии (Fufia), произлизаща от Калес в Кампания с когномен Калени (Caleni) от 2 век пр.н.е.

Мъжкото им име е Фуфий (Fufius), а женско Фуфия (Fufia).

Познати с това име: