Хабаровски процес е съдебен процес над група военнослужещи от японската Квантунска армия.

Обвинени са в създаването и използването на биологично оръжие (в нарушение на Женевския протокол от 1925 г.[1]) по време на Втората световна война.

Процесът се провежда във военния трибунал в Хабаровск на Приморския военен окръг от 25 до 30 декември 1949 г.

Осъдени лица редактиране

Фамилия, име Лични данни Виновен затака както са формулирани Присъда
Ямада Роден през 1881 г. в Токио, японец, генерал, бивш главнокомандващ на японската Квантунска армия Към деня на капитулация на Япония се явява главнокомандващ на Квантунската армия, ръководил престъпна дейност на подчинените му отряди №№ 731 и 100 по подготовка на бактериологическа война, поощрявал извършваните в тези отряди зверски убийства на хиляди хора по време на провеждането на всевъзможни експерименти по използване на бактериологическо оръжие. Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 25 години
Рюдзи Кадзицука Роден през 1888 г. в град Тадзири, японец, генерал-лейтенант от медицинските служби, доктор по медицина, бивш началник на санитарното управление на Квантунската армия Още от 1931 г. е поддръжник на използването на бактериологическо оръжие. Като началник на отдела за военно-санитарно управление към военното министерство през 1936 г., той подпомагал създаването и комплектоването на специално бактериологическо формирование, начело на което е поставен полковник, а впоследствие генерал Исии. От 1939 г. Кадзицука е назначен за началник на санитарното управление на Квантунската армия и осъществява непосредствено ръководство на дейността на отряд № 731, снабдявайки го с всичко необходимо за производството на бактериологическо оръжие… систематно посещава отряд № 731, и е напълно наясно с неговата дейност, знаел е за злодейските престъпления, извършвани при провеждането на експеримент по заразяване на хора с помощта на бактерии, и одобрявал тези злодеяния. Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 25 години
Кийоси Кавасима Роден през 1893 г. в село Хасунума, префектура Тиба, японец, генерал-майор от медицинските служби, доктор на медицинските науки, бивш началник на производствения отдел на отряд № 731 на японската Квантунска армия Като началник на производствения отдел на отряд № 731 в периода 1941 - 1943 г. е сред ръководителите на отряда, взема участие в подготовката на бактериологическа война, в течение е на работата на всички отдели на отряда и лично ръководил

отглеждането на смъртоносни бактерии в количества, достатъчни за пълно оборудване на японската армия с бактериологическо оръжие. През 1942 г. Кавасима взема участие в организацията на бойно използване на бактериологическо оръжие на територията на Централен Китай. В течение на цялата своя служба в отряд № 731 Кавасима взема лично участие в масовите умъртвявания на заключени във вътрешния затвор по време на престъпни опити по заразяването им с бактерии на тежки инфекциозни болести.

Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 25 години
Тосихиде Ниси Роден през 1904 г. в село Хиваки, префектура Кагосима, японец, подполковник от медицинските служби, лекар-бактериолог, бивш началник на учебно-просветителския отдел на отряд № 731 на японската Квантунска армия От януари 1943 г. до деня на капитулацията на Япония заема длъжността началник на филиал № 673 на отряд № 731 в град Суну и лично активно участва в изготвянето на бактериологическо оръжие. Като действащ по съвместителство и началник на 5-и отдел на отряд № 731, Ниси подготвя кадри за специалисти по водене на бактериологическа война за специалните подразделения на армейските части. Лично участва в убийствата на затворени китайски и съветски граждани чрез заразяването им с бактерии на остри инфекциозни болести.

С цел да се прикрият престъпната дейност на филиала и отряда № 731 Ниси през 1945 г. при приближаването на съветските войски към града, заповядва да бъдат изгорени всички помещения, оборудване и документи, което е и направено.

Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 18 години
Томио Карасава Роден през 1911 г. в село Теосато, префектура Нагано, японец, майор от медицинските служби, лекар-бактериолог, бивш началник на производствения отдел на отряд № 731 на японската Квантунска армия Един от активните организатори на работата по създаването на бактериологическо оръжие и участник в подготовката на бактериологическа война. През 1940 и 1942 г. Карасава участва в организацията на експедиция по разпространяване на епидемии след мирното население на Китай. Карасава нееднократно лично участва в опитите по използване на бактериологическо оръжия, в резултат на което са убити затворени китайски и съветски граждани Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 20 години
Масао Оноуе Роден през 1910 г. в град Коменоцу, префектура Кагосима, японец, майор от медицинските служби, лекар-бактериолог, бивш началник на филиал № 643 на отряд № 731 на японската Квантунска армия Като началник на филиал № 643 на отряд № 731 в град Хайлин, е ангажиран в разработването на нови видове биологично оръжие и подготовка на материали за отряд 731. Под негово ръководство се обучават специалисти по бактериологичната война. Оноуе е знаел за масово убиване на затворници в отряд 731 и със своята работа е допринесъл за това тежко престъпление. На 13 август 1945 г. с цел да се прикрие престъплението Оноуе лично изгаря всички сгради на филиала, запасите от материали и документи. Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 12 години
Сюндзи Сато Роден през 1896 г. в град Тойохаси, префектура Айти, японец, генерал-майор на медицинска служба, лекар-бактериолог, бивш началник на санитарната служба на 5-а армия от Квантунската армия От 1941 г. е началник на бактериологическия отряд в град Гуанчжоу, имащ условно наименование „Нами“, а през 1943 г. е назначен за началник на аналогичния отряд „Ей“ в град Нанкин. Оглавявайки тези отряди, Сато взема участие в създаването на бактериологическо оръжие и подготовка на бактериологическа война. Впоследствие е началник на санитарната служба към 5-а армия, влизаща в състава на Квантунската армия и като такъв Сато ръководи филиал № 643 на отряд № 731 и, бивайки осведомен за престъпния характер на дейността на отряда и филиала, им оказва съдействие в работата по производства на бактериологическо оръжие. Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 20 години
Такаацу Такахаси Роден през 1888 г. в град Хондьо, префектура Акита, японец, генерал-лейтенант от ветеринарните служби, химик-биолог, бивш началник на ветеринарната служба на японската Квантунска армия Като началник на ветеринарната служба се явява един от организаторите на производството на бактериологическо оръжие, осъществявал е непосредствено ръководство на престъпната дейност на отряд № 100 и носи отговорност за провежданите нечовечни опити за заразяване на заключени с бактерии на остри инфекциозни болести. Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 25 години
Дзенсаку Хирадзакура Роден през 1916 г. в град Канадзава, префектура Исикава, японец, поручик към ветеринарната служба, ветеринарен лекар, бивш научен работник към отряд № 100 на японската Квантунска армия Като сътрудник на отряд № 100, лично води изследвания за разработване и прилагане на бактериологическо оръжие. Нееднократно взема участие в специално проучване на границите на Съветския съюз за да се намерят най-ефективните способи за бактериологическо нападение на СССР и при това отравя водоеми, в частност в района на Руското Триречие[2]. Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 10 години
Кадзуо Митомо Роден през 1924 г. в село Харая, префектура Сайтама, японец, старши унтер-офицер, бивш сътрудник на отряд № 100 на японската Квантунска армия Като сътрудник на отряд № 100, взема непосредствено участие в изготвянето на бактериологическо оръжие и лично изпитва действието им на живи хора, загинали по такъв мъчителен начин. Митомо се явява участник в бактериологическите диверсии срещу СССР в района на Руското Триречие[2]. Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 15 години
Норимицу Кикути Роден през 1922 г. в префектура Ехиме, японец, ефрейтор, бивш санитар-практик към филиал № 643 на отряд № 731 от японската Квантунска армия Работейки в лаборатория на филиал № 643 към отряд № 731, взема непосредствено участие в работата по разработването на нови видове бактериологическо оръжие и култивирането на бактерии на коремен тиф и дизентерия. През 1945 г. Кикучи провежда специална преквалификация за подготовка на кадри за водене на бактериологическа война Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 2 години
Юдзи Курусима Роден през 1923 г. в префектура Кагава, японец, бивш санитар-лаборант във филиал № 162 на отряд № 731 от японската Квантунска армия Работейки като лаборант във филиал на отряд № 731 и притежавайки специална подготовка, взел участие в култивирането на бактерии на холерата, тип и други инфекциозни болести и в изпитания на бактериологически снаряди Затворен в трудово-изправителен лагер за срок от 3 години

След затвора редактиране

Лицата, осъдени на неголеми срокове, ги изтърпяват напълно и се изпратени към родината си. Преди заминаването си Курусиму Юдзи е разходен из Москва и са му показвани забележителностите на съветската столица. Осъдените на по-дълги срокове излежават в затвора в Иваново само 7 години в достатъчно комфортни условия. Преди да заминат за родината си през 1956 г., са облечени по последна мода, а в Хабаровск в тяхна чест е устроен пищен банкет. Връщайки се в Япония, нито един от японските генерали, участвали в разработките на бактериологично оръжие, не написва мемоари за „сталинските подземия“, въпреки че са им предлагани много пари.[3]

Вижте също редактиране

Литература редактиране

  • Рагинский М. Ю. „Милитаристы на скамье подсудимых. По материалам Токийского и Хабаровского процессов“ – М.: Юридическая литература, 1985

Източници редактиране

  1. Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 юни 1925 ((en))
  2. а б Руското Триречие (Русское Трёхречье) в автономния регион Вътрешна Монголия е единственото място в Китай с компактно руско селско население.
  3. Супотницкий М.В., Супотницкая Н.С. „ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ЧУМЫ“. „ОЧЕРК XXXIV - ЧУМА ОТ ДЬЯВОЛА В КИТАЕ (1933 – 1945)“