Хагски конвенции

(пренасочване от Хагска конвенция)

Хагските конвенции са многостранни международни договори, които утвърждават обичаите и установяват правилата или законите за водене на война, правата и задълженията на неутралните държави, реда за мирното разрешаване на международни спорове и др.

Хагски конвенции
Информация
Подписване1899 г.
Влизане в сила1899 г.
Хагски конвенции в Общомедия

Приети са на мирни конференции в Хага през 1899 и 1907 г.