Хайдушка поляна

„Хайдушка поляна“ с подзаглавие Македонска литературна сбирка е българско периодично литературно списание, излизало в 1903 година в София, България.

„Хайдушка поляна“
Информация
Начало 1903
Край 1903
Цена на
печатно издание
1 лев
Главен редактор Димитър Молеров
Помощник-редактор Костадин Молеров, Т. К. Ясен.
Език български

Главен уредник на списанието е Пиновски (псевдоним на Димитър Молеров), а помощници са К. Суодолски (псевдоним на Костадин Молеров) и Т. К. Ясен. Печата се в София, в печатницата на Георги А. Ножаров.

Списанието публикува разкази и стихотворения из живота на македонските революционери и повестта „След пленството на Мис Стон“[1]. Повестта е написана от Димитър Молеров.[2].

БележкиРедактиране

  1. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 2. София, Наука и изкуство, 1966. с. 469.
  2. Сборник за народни умотворения и народопис, Том 48, Държавна печатница, 1954, стр. 409