Халофит е растение, което е приспособено към развитие върху засолени почви. Появяването на такива растения служи за индикатор за засоляване. Засолени почви обикновено се срещат в равнини със слаб или без отток.

Атанасовско езеро

Вижте също редактиране

Източници редактиране

Ганчев, И., Кочев, Х., Йорданов, Д. 1971. Халофитната растителност в България. Известия на Ботаническия институт, БАН.