Халщатската епоха е предложено от Паул Райнеке (1911) наименование за период от историята на Централна Европа, обхващащ от 1300 до 475 г. пр.н.е.

Реконструкция на пгребение на келтския вожд от Хохдорф

Според Райнеке халщатската епоха може да бъде разделена на 4 подпериода:

  • HaA (1200 – 1000 г. пр.н.е.),
  • HaB (1000 – 800),
  • HaC (800 – 650) и
  • HaD (650 – 475).

В съвременната литература времето от 1200 до 800 г. пр.н.е. се разглежда като част от епохата на полетата с урни, а терминът халщатска епоха се употребява за подпериодите HaC и HaD, както и за историята на региони, свързани с така наречената Халщатска култура.

Източници редактиране