Ханаанска религия

(пренасочване от Ханаанска митология)

Ханаанска религия е общо наименование на група древносемитски религии, практикувани от ханаанците в древния Ханаан поне от ранната бронзова епоха до първите векове на новата ера.

Карта на древния Ханаан с неговите градове държави

Релгията на ханаанците е силно повлияна от тази на съседните по-силни и гъсто населени страни, включвайки много елементи, заети от Месопотамия и Египет. Както и другите древни близкоизточни религии, тя е политеистична, с фокус на битово ниво върху почитането на мъртвите под формата на домашни богове и богини – елохим – като се признава съществуването и на други божества, като Баал и Ел, Ашера и Астарта. Царете също имат важни религиозни функции, като в някои церемонии може би са почитани като богове.[1] [2]

  1. abstract, K. L. Noll (2007) „Canaanite Religion“, Religion Compass 1 (1), 61 – 92 DOI:10.1111/j.1749-8171.2006.00010.x
  2. Moscati, Sabatino. The Face of the Ancient Orient, 2001,