Ханаанските езици са подгрупа на семитските езици, говорени от древните народи в района на Левант включително ханаанци, израелтяни и финикийци.

Ханаански езици
РегионЛевант
Систематизация по Ethnologue
-Афро-азиатски
.-Семитски
..-Западносемитски
...-Централносемитски
....-Северозападни семитски
.....→Ханаански
Ханаански езици в Общомедия

Мъртви ханаански езици: финикийски, пунски, амонитски (говорен от амонците, жители на Дамаск), моабитски, едомитски (говорен в Едом).

Употребявани ханански езици са: иврит, древноеврейски, и др.

Ханаанските езици, заедно със староарамейски език и угаритски език, формират подгрупата на северозападни семитски езици.