Хапещи въшки

разред насекоми

Хапещите въшки (Mallophaga), наричат се още пухоперояди, перояди, пухояди или космояди, са разред паразитни насекоми. Представляват стационарни ектопаразити при птици и бозайници. Нападат предимно одомашнени видове. От тях единствено свинята не е гостоприемник. Човекът също не е гостоприемник.

Хапещи въшки
Felicola subrostris.jpg
Класификация
царство:Животни (Animalia)
тип:Членестоноги (Arthropoda)
клас:Насекоми (Insecta)
разред:Въшки (Phthiraptera)
подразред:Хапещи въшки (Mallophaga)
Научно наименование
Nitzsch, 1818
[ редактиране ]

ОписаниеРедактиране

Тялото на паразитите е дорзовентрално сплеснато. Мъжките са по-дребни от женските. При всички видове главата е по-едра от първото гръдно членче. Антените са изградени от три до пет членчета. Устният апарат е пригоден за гризане и дъвчене. Това е и причината разреда да бъде наречен Хапещи въшки, за разлика от същинските Смучещи въшки. Очите при някои видове са рудиметрирали. Първият гръден сегмент е ясно изразен, а вторият и третият са сраснали. Видовете, които паразитират по птиците имат по две нокътчета на тарзуса, а тези паразитиращи при бозайниците – по едно.

Женските снасят по 20 до 100, рядко до 1000 яйца по космите или перата на гостоприемниците. Ембрионалното развитие продължава от 4 до 12 дни като освен от вида зависи и от някои абиотични фактори. Ларвата преминава последователно през три възрасти. Имагото е с продължителност на живота до 2 – 3 месеца

КласификацияРедактиране

Представителите на разреда наброяват около 3000 вида. Хапещите въшки паразитират при различни видове птици и бозайници както следва:

Подразред Amblycera
Семейство Род Гостопиемници
Somaphantidae Bonomiella Гълъбови
Menoponidae Menopon Гълъбови
Eomenacanthus Гълъбови
Menacanthus Гълъбови
Hohorstiella Кокошоподобни
Uchida Гълъбови
Trinotonidae Trinoton Домашна гъска
Colpocephalidae Neocolpocephalum Гълъбови
Gyropidae Gyropus Морски свинчета
Gliricolidae Trimenopon
Gliricola Морски свинчета
Подразред Ischnocera
Семейство Род Гостоприемници
Gonioidae Oulocrepis Гълъбови
Goniocotes Гълъбови
Campanulotes Кокошоподобни
Chelopistes Пуйки
Stenocrotaphus Токачкови
Coloceras Кокошоподобни
Lipeuridae Lipeurus Гълъбови
Cuclotogaster Гълъбови
Esthiopteridae Anatoecus Патицови
Columbicola Кокошоподобни
Anaticola Патицови
Trichodectidae Trichodectes Кучеви
Felicola Домашна котка
Bovicolidae Bovicola Домашно говедо (B. bovis)
Коза (B. caprae)
Овца (B. ovis)
Holakartikos Кози
Werneckiella Коне

ЛитератураРедактиране

  • П. Камбуров, И. Василев, Д. Георгиева, Й. Каменов, В. Койнарски, „Ветеринарно-медицинска паразитология“, Агропрес 1994, ISBN 954-467-001-7, стр.446 – 447