Хараламби (Ламбо) Атанасов Мърдев е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Хараламби Мърдев
български революционер
Роден
1858 г.
Починал
юли 1913 г. (55 г.)

Биография

редактиране

Мърдев е роден в 1858 година в Булгаркьой, Кешанско, в Османската империя, днес Йенимухаджир, Турция. Завършва IV гимназиален клас в Пловдив и работи като учител в село Сотир, Пловдивско и в родното си село, където в 1897 година отваря първото екзархийско училище. Оттегля се от учителстването в 1902 година и започва да се занимава със стопанска дейност. Основава революционен комитет в родното си село в 1898 година и е ръководител на революционната организация в Булгаркьой и Кешанско дълги години, а в същото време е връзка с Арменския революционен комитет[1]. Арестуван е в 1904 година и лежи няколко месеца в затвора.

Хараламби Мърдев е убит през месец юли 1913 година заедно с 1240 свои съселяни от турските войски при реокупацията на Източна Тракия.[2]

За него Спас Добрев пише:

Ламбо Мърдевъ (55 год.), родомъ отъ Булгаркьой, старъ народенъ дѣецъ, бившъ главенъ учитель, високо интелигентенъ човѣкъ — свършилъ Одринската гимназия — и богаташъ.[3]

Лазар Димитров пише за дейността на Мурджев в Кешанско и Малгарско:

Както в просветно дело, така и в революционно отношение, Л. Мурджев има неоспорими заслуги за тоя край. Той бе с голямо влияние всред тоя български край, па и между инородците и признат и тачен вожд от своите сънародници в народните работи. За момент можа да види своите копнежи, да види свободен родния си край от войските на Свободна България.[4]

Вижте също

редактиране