Хебраистиката е филологическа дисциплина имаща за предмет изучаването на староеврейския език, писменост и култура.

Понятието за хебраистика се поглъща от това за юдаистика, която има за предмет изследването и на юдаизма и историята на евреите.

Някои енциклопедии и тълковни речници боравят само с термина хебраист не признавайки самостоятелен статус на дисциплината. Под хебраист се разбира специалист по изследване на еврейския език, а юдаиката е сбор от литературни и исторически материали за евреите и юдаизма.[1]

Източници редактиране

  1. Евреите по българските земи (анотирана библиография). Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, ISBN 954-8872-43-9, 2002, Второ преработено издание, Науковедчески аспекти, стр. 13 – 14.

Литература редактиране