Хелвии (Helvii, Helvius) са фамилия от Древен Рим.

Известни с името Хелвий: