хелиопауза: Чрез действието си слънчевият вятър образува „балон“ в междузвездната среда (състояща се предимно от разреден водород и хелий), обвиваща Слънчевата система. Мястото, където силата на слънчевия вятър е по-малка от необходимата за изтласкването на междузвездния газ, се нарича хелиопауза и е считана за външна граница на Слънчевата система. Разстоянието до хелиопаузата не е известно с точност и вероятно варира според моментната скорост на слънчевия вятър и локалната плътност на междузвездната среда. Известно е със сигурност, че местоположението ѝ е далеч отвъд орбитата на Плутон.