Хематологията (от гр. heima - кръв) е област от медицината, която се занимава с кръвните клетки, органите и тъканите, които ги произвеждат, съсирващата система на кръвта и злокачествени заболявания (злокачествени трансформации), принадлежащи към тази физиологична система.

Кръвни клетки
3D СЕМ

Лекарите-специалисти по болести на кръвта и кръвотворните органи се наричат хематолози.