Хептозата е монозахарид със седем въглеродни атома.

Хексозите както и другите монозахариди имат алдехидна функционална група при първия въглероден атом (С1'), (алдохептоза) или кетонова функционална група при втория въглероден атом (кетохептоза).

В природата хептозите се срещат сравнително рядко, известни са няколко:

Седохептулоза или D-алтро-хептулоза (кетоза):


Манохептулоза, открива се в авокадо:L-глицеро-D-мано-хептоза (алдоза).

Кетохептозите имат четири хирални центъра, докато при алдохептозите те се пет.

Вижте също редактиране