Хербарий (от лат. herba – трева) e колекция от изсушени растения, която се използва за научноизследователски и учебни цели. Растенията се монтират върху картонени листа, като върху етикет се отбелязва видовата принадлежност на растението, кога и къде е събрано, от кого е събрано и определено. Хербарните колекции имат важно значение за изследването на флората.[1]

  1. К. Попов, Р. Дочева-Попова, Н. Петрова-Александрова. Практическо ръководство по анатомия и морфология на растенията. Наука и изкуство, С., 1961, 367 с., стр. 331 – 336.