Хетеростереотип

Хетеростереотипът или хетеросексуалната стереотипизацията е коплекс от социални стереотипи и предразсъдъци на хетеросексуалната доминираща мнозинствена група, който разграничава и маркира хората според тяхната сексуалност, създава и оправдава определени негативни социални нагласи спрямо сексуалните малцинства. Хетеростереотипните твърдения в повечето случаи са неверни и не почиват на научни или статистически доводи, а на погрешни или изкривени впечатления и недобро познаване на „различното“.

Хетеростереотипността стои в основата на хомофобията и хетеросексизма, и често е причина за упражняване на дискриминация.

== Примери == Най-разпространените хетеростереотипи относно хомосексуалните мъже внушават, че:

Най-разпространените хетеростереотипи относно хомосексуалните жени внушават, че те:

  • не са „истински“ жени
  • имат неясна полова идентичност и (искат да) приличат на мъже
  • имат мъжки маниери и външност
  • са психически нестабилни
  • са хомосексуални, защото не са срещнали „истински“ мъж, който да им покаже „истински“ хетеросексуален секс
  • са хомосексуални, защото са преживели любовно разочарование с мъж

Както всеки стереотип, хетеростереотипът е неверен и вреден, най-малкото защото не може всички хора от една многобройна, недобре обособена и твърде разнородна група да бъдат подвластни на едни и същи признаци. Това е същото като да се твърди, че всички представители на даден народ са глупави, или че всички граждани на дадена държава са крадци.

== Вижте също ==