Хидроенергийна компания Горна Арда

Хидроенергийна компания Горна Арда е българско предприятие, основано през 1999 година от българската Национална електрическа компания и турската Джейлан Холдинг. Предприятието е създадено след подписването на междуправителствена спогодба между България и Турция за дългосрочен бартер, като турската страна изгражда в България пътища и каскада от водноелектрически централи, а в замяна внася от България електроенергия.

Проектът предвижда каскадата да включва 3 водноелектрически централи (Мадан, Сърница и Ардино) по течението на река Арда. В края на 1999 година беше направена първа копка, като се планираше строителството на каскадата да завърши през 2006 година. Малко по-късно проектът беше замразен, поради спорове между съдружниците.

През 2008 година австрийската компания EVN, която от 2005 година работи на българския пазар, като обхваща бизнес дейности в областта на разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна България, изрази интереса си към проекта „Горна Арда“.

На 2 септември 2009 година правителството на Република България определи „Хидроенергийна компания „Горна Арда“ АД за инвеститор на каскада „Горна Арда“. Министерският съвет одобри и писмо за подкрепа за реализиране на инвестиционния проект. То не представлява държавна гаранция, не натоварва допълнително държавния бюджет и не поражда финансови задължения за държавата. Желание да бъдат акционери в ХЕК „Горна Арда“ изразиха НЕК, EVN и Alpine Bau. В началото на 2010 година Alpine Bau, след като преразгледа бизнес-плановете за развитието си, реши да се оттегли от проекта, като по този начин в него останаха НЕК и EVN.

На 19 юли 2010 година, в сградата на българското посолство във Виена, в присъствието на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов, бе подписан акционерен договор за изграждане и експлоатация на хидроенергийната каскада Горна Арда, уреждащ базата за сътрудничество между НЕК и EVN. От българска страна документът бе подписан от Красимир Първанов, изпълнителен директор на НЕК ЕАД, а от австрийска – от Буркхард Хофер, председател на съвета на директорите на EVN.

С подписването на документа EVN и НЕК изразиха решимостта си да възобновят един отдавна планиран проект за хидроенергийна каскада по горното поречие на р. Арда в Югоизточна България.

В момента се работи интензивно по техническото препроектиране. В няколко етапа на развитие в тази част на поречието, в региона Мадан, Ардино и Китница трябва да се изградят централи с обща мощност до 170 мегавата. До 350 гигаватчаса електрическа енергия годишно ще влязат от тези централи в българската мрежа, това количество покрива нуждите от електроенергия на над 100 000 домакинства.

Този хидроенергиен проект е една важна стъпка в посока на използване на възобновяемите енергийни източници в България. До 2020 г. 16% от произведената електрическа енергия в България трябва да бъде от възобновяеми енергийни източници. Едно успешно реализиране на проекта Горна Арда може да даде конкретен принос за това.

Освен това гъвкавото производство на електрическа енергия от ВЕЦ ще допринесе за стабилността на електрозахранването в България.

EVN и НЕК осъзнават голямото значение на този проект за българската икономика и население. Предварителната работа по проекта започна през 2010 г. По време на периода на изграждане ще се създадат много работни места в региона и ще се дадат трайни икономически импулси за инфраструктурата и туризма.

EVN и НЕК ще докажат в парньорската си съвместна работа с българските институции и обществеността, че изпълняват даденото им доверие.