1000 (число)

(пренасочване от Хиляда)

Хиляда (от гръцки: χίλια) е естествено число, сто пъти по-голямо от 10. С арабски цифри се записва „1000“, а с римски цифри – „M“. Числото 1000 е съставено от две цифри от позиционните бройни системи – 1 (едно) и трикратното изписване на 0 (нула).

Математически свойства

редактиране

Хиляда е четно число, защото при деление на 2 (две) не остава остатък. То е съставно число, защото не се дели само на едно и на себе си. Делителите на 1000 са много.

Други факти

редактиране

Вижте също

редактиране