Отваря главното меню

Хистасп е персийски държавник, сатрап на Бактрия (една от дванайсетте персийски сатрапии) и баща на бъдещия владетел Дарий. Изпраща Кир, заедно с майка му в двора на Великия цар, който официално е обявил зороастризма за държавна религия. Предупреден да се пази от няколко жени в двора. Една от тях е дъщерята на Гобрий, за която Дарий се е оженил на 16 години и от която има трима сина (един от тях е Артобазан). Друга е Атоса, царицата – майка, дъщеря на Кир Велики, един от тримата сина, от които е Ксеркс.