USMC-100727-M-0381B-136.jpg
Война
Военна история

Праистория · Античност · Средновековие
Ранно модерно · Индустриална епоха · Съвременно (20-ти и 21 век) · Четвърто поколение войни (късен 20-ти и 21 век)

Военни действия според място

По въздух · Наземни · По вода
Информационни
В Космоса

Оръжия

Бронирани · Артилерийски · Биологично оръжие · Кавалерия
Химическо оръжие · Кибер · Пехота
Ядрени · Психологически  · Неконвенционални

Тактика

Въздушни маневри · Маневри · Битка · Кавалерийска тактика · Атака (война) · Прикритие (военно дело) · Контраатака · Контрабунтове · Отбранителна военна позиция · Партизанска война · Боен дух · Обсада · Тактически цели · Позиционна война · Окопна война  · Тотална война ·

Типове операции

Светкавична война · Маневрена война

Стратегия

Икономическа · Пълномащабна стратегия · Война до изтощение · Операция

Организация

Формации · Звания · Части

Логистика

Оборудване · Снабдяване · Снабдителна организация

Допълнителни теми

Асиметрична война · Студена война · Наемници · Военна кампания · Мрежовоцентрична война · Операционни изследвания · Принципи на воденето на война · Опосредствана война · Религиозна война · Кибервойна · Театър (военно дело) · Военно престъпление · Военни романи

Списъци

Битки · Водачи · Операции
Обсади · Теоретици · Войни
Военни престъпления · Оръжия · Писатели

Хладно оръжие е оръжие, предназначено за поразяване на целта (човек, животно, мишена) с използване на мускулната сила на човека. Хладни оръжия са всички ножове, саби и мечове, за разлика от огнестрелните, които са пистолети, автомати и картечници.

За боравенето с хладно оръжие се изисква умение и физическа сила, защото то основно служи за ръкопашен бой, а конструкцията му е много опростена. Освен металните хладни оръжия, към тази група използващи само мускулна сила условно могат да се прибавят лъкът, арбалетът, прашката и други метателни оръжия.

Хладното оръжие е познато от древността и най-напред е служило за лов. В днешно време предназначението му може да е ловно, спортно, бойно и за самоотбрана.