Период Серия Етаж млн. год.
Девон Долен девон Локовий младши
Силур Придолий 423–419,2
Лудлоу Лудфордий 425,6–423
Горстий 427,4–425,6
Уенлок Хомерий 430,5–427,4
Шайнуудий 433,4–430,5
Ландъврий Телихий 438,5–433,4
Аероний 440,8–438,5
Руданий 443,4–440,8
Ордовик Горен ордовик Хирнантий старши

Хомерий е горният етаж от серията уенлок на периода силур. Започва преди около 430,5 милиона години и завършва преди около 427,4 милиона години. Хомерий е следван от горстий и предхожда шайнуудий.

Хомерий е кръстен на селцето Хомер, Шропшър (Англия). Името е предложено през 1975 година от група британски геолози (Майкъл Дж. Басет и др.).

Базата на етажа е първата поява на граптолита Cyrtograptus lundgreni. Горната граница е близо до основата на зоната на граптолита Neodiversograptus nilssoni и малко под основата на зоната на Acritarcha Leptobrachion longhopense. Като официален профил GSSP за хомерий е поток горичката Уайтвел, на 500 метра северно от Хомер.

Източници

редактиране
  • Felix Gradstein, Jim Ogg, Jim & Alan Smith: A Geologic timescale. Cambridge University Press 2004, ISBN 978-0-521-78673-7.
  • M. G. Basset, L. R. M. Cooks, C. H. Holland, R. B. Rickards und P. T. Warren: The type Wenlock series. In: Report of the Institute of Geological Sciences. 75/13: 1-19, London 1975, ISSN 0073-9359
  • M. G. Bassett: The Wenlock Series in the Wenlock Area. In: C. H. Holland und M. G. Bassett (Hrsg.): A global standard for the Silurian System. In: National Museum of Wales, Geological Series. 9: 51-73, Cardiff 1989.